Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wie zijn wij

CV Ketelonderhoud Nederland regelt voor de abonnees het onderhoud van cv-ketels en werkt voor de uitvoering daarvan samen met plaatselijke erkende installateurs.

Welke soorten gegevens verwerken wij

We leggen naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en mailadres vast. Ook indien bekend het merk ketel en de leeftijd van de ketel en de datum waarop de volgende onderhoudsbeurt moet plaatsvinden. Voor het betalingsverkeer leggen wij het bankrekeningnummer vast en de betalingsafhandeling.

Hoe verzamelen we uw gegevens

Wij registreren uw gegevens wanneer u gebruik maakt van het aanmeldformulier op onze site of wanneer u een antwoordkaart invult en deze naar ons toestuurt.

Voor welk doel gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij in staat zijn een onderhoudsbeurt op uw adres te laten uitvoeren. Ook hebben we uw gegevens nodig voor de uitvoering van het betalingsverkeer.

Met wie we uw gegevens delen

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.
Wij delen uw gegevens met de installateur die bij u het onderhoud van de cv-ketel moet uitvoeren.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij nemen passende technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Internationaal dataverkeer

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cvkon.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Hoe we met dit privacybeleid omgaan

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacybeleid aan te passen.

Vragen

Als u nog vragen hebt neem dan contact met ons op via info@cvkon.nl